ПУМБ починає виплату дивідендів акціонерам і збільшує статутний капітал

29.04.2020
28 квітня 2020 р. Річними Загальними зборами акціонерів АТ «ПУМБ» прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам банку за результатами діяльності 2019 р., а також про збільшення статутного капіталу банку. Загальний обсяг річних дивідендів акціонерам склав понад 2 млрд грн, обсяг дивідендів з розрахунку на одну просту іменну акцію ПУМБ склав 139,63 грн. При цьому статутний капітал банку збільшується на 1,5 млрд грн. 

«У 2019 році ПУМБ заробив рекордний прибуток 2,6 млрд грн, ліквідність банку та показник достатності капіталу майже вдвічі перевищує нормативи, встановлені регулятором. Цей результат свідчить про стабільність бізнес-моделі, яка довела свою ефективність і надійність в умовах декількох криз. Рішення про виплату дивідендів та збільшення статутного капіталу - це стратегічний крок, до якого банк і наглядова рада свідомо йшли декілька років. Те, що це стало можливим є результатом синергії правильної бізнес-моделі, ефективного корпоративного управління і готовності адекватно реагувати на зовнішні виклики», - зазначає Сергій Черненко, голова правління ПУМБ. 

Станом на 1 квітня 2020 р. показник достатності капіталу ПУМБ становив 22,15%, що більш ніж у два рази перевищує нормативне значення 10%. З урахуванням виплати дивідендів достатність капіталу становила б 17,1%. Завдяки тому, що частина прибутку спрямована на збільшення статутного і резервного фонду показник статусного капіталу покращиться до 15,7% при нормативі 7% (перевищення в 2,2 рази). 

Виплата дивідендів буде здійснюватися через депозитарну систему України, згідно порядку і термінам, встановленим законодавством України.